Menu

Privacy protocol

ONS DORP wil uw privacy beschermen. Dit vereist bijvoorbeeld zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens bevatten informatie waarmee een persoon direct of indirect is te identificeren.

Deze privacyverklaring informeert u onder ander hoe ONS DORP persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden ONS DORP hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen ONS DORP.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toepassing als persoonsgegevens worden gebruikt. ONS DORP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens pragmatisch, niet voor commerciële doeleinden en in overeenstemming met deze wetgeving. Voor ONS DORP is de AVG een gegeven. Omdat bij ons geregistreerd staan als lid of belangstellende politieke opvatting weerspiegelt. De wetgever heeft een categorie van zeer privacygevoelige gegevens gemaakt. Politieke opvatting is een voorbeeld uit deze categorie bijzondere persoonsgegevens. ONS DORP neemt haar verantwoordelijkheden daarom zeer serieus.

ONS DORP mag persoonsgegevens van leden en belangstellenden verwerken op grond van artikel 9:2d uit de AVG. Er zijn wel twee voorwaarden:

1) het gebruik is voor gerechtvaardigde activiteiten

2) de persoonsgegevens worden in principe niet verstrekt aan derden buiten de scope van ONS DORP

ONS DORP verwerkt alleen persoonsgegevens die passen op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt. ONS DORP voert passende technische en organisatorische maatregelen uit, om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking.

ONS DORP: verantwoordelijk en contact

ONS DORP is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals opgesomd in deze privacyverklaring. Als u contact wilt opnemen met ONS DORP, voor vragen aangaande privacy:

De functionaris gegevensbescherming van ONS DORP is de heer Henk Borst

Te bereiken op:

Partij ONS DORP

E-mailadres: info@partijonsdorp.nl

Telefoon: 0622407280

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

ONS DORP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van doeleinden. Persoonsgegevens die tot ONS DORP komen, die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.

De volgende persoonsgegevens verzamelt ONS DORP:

Leden:

Verplicht: Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens en lidnummer.

Niet verplicht: Geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, (oud-)beroep.

Belangstellenden:

ONS DORP verwerkt alleen persoonsgegevens van belangstellende voor het versturen van eventuele nieuwsbrieven.

Verplicht: e-mailadres

Niet-verplicht: naam

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

ONS DORP verwerkt persoonsgegevens van leden voor het beheren van de ledenadministratie, het beheren van financiële administratie, (geanonimiseerd) archivering voor historische of wetenschappelijke doeleinden of wettelijke plichten.

De persoonsgegevens in de ledenadministratie worden voor de volgende doelstellingen verwerkt:

verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen, communiceren met leden over onderwerpen die de partij aan gaan, communicatie tussen leden voor de doeleinde van ONS DORP mogelijk maken en innen van contributies.

Daarnaast verwerkt ONS DORP het e-mailadres van belangstellenden, nadat zij deze gegevens hebben opgegeven, om hen een nieuwsbrief te sturen. De naam wordt verzameld om personen in de nieuwsbrief met hun naam aan te spreken.

Persoonsgegevens die tot ONS DORP komen, die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De persoonsgegevens van leden zijn in te zien door:

De medewerkers van de partij voor de uitvoering van de ledenadministratie en de financiële administratie.

Leden van het bestuur van ONS DORP

De persoonsgegevens die verzameld zijn voor het versturen van de nieuwsbrief worden automatisch toegevoegd en, indien dat is aangegeven, verwijderd uit de verzendlijst. Derde landen

ONS DORP zendt nooit persoonsgegevens door naar derden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

ONS DORP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Als persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, verwijdert ONS DORP deze. Bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) worden conform de geldende wettelijke eisen bewaard.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Als persoon waarover de persoonsgegevens gaan heeft u privacyrechten. ONS DORP helpt u graag bij het uitoefenen van uw privacyrechten. Neem gerust contact op, de noodzakelijk contactgegevens vindt u aan de start van deze privacyverklaring.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming van ONS DORP.

ONS DORP kan in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen, om uw identiteit vast te stellen.

Toestemming intrekken

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief kunt u zich ook elk moment weer uitschrijven. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als veranderingen in onze organisatie of de wet dit noodzakelijk maken. Bij grote wijzigingen informeren wij u daarover.

© 10 oktober 2021

Terug