Menu

Wij wensen een ieder een betekenisvol en gezond 2023.

Terugkijkend naar 2022 mogen we trots zijn dat we een nieuw geluid in de Bergense politiek vanaf de
grond hebben weten op te bouwen. En op basis van de nieuwe dynamiek een baanbrekende start
hebben kunnen maken met het veranderen van de vastgeroeste patronen in het gemeentelijke
bestuur.

Een relatief klein maar zeer gecommitteerd team heeft zich daarvoor ingezet. Maar jullie hulp en steun
was zeer belangrijk om deze eerste stappen te kunnen zetten. We realiseren ons dat de opdracht die
we ons zelf (en ook onze kiezers) hebben gesteld verder strekt. Dat is geen gemakkelijke opgave,
zeker ook gezien onze huidige positie. Maar we zijn vastbesloten verder te gaan op de ingeslagen weg
en richten de blik positief op de toekomst.

Alhoewel er hopelijk op persoonlijk vlak voldoende lichtpuntjes waren gaat 2022 de geschiedenis in als
het jaar dat in brede zin gekenmerkt werd door onrust en onzekerheid. Wij willen er op vertrouwen
dat de nabije toekomst oplossingen en betere perspectieven biedt.

Wij wensen een ieder een betekenisvol en gezond 2023.

Terug