Menu

Welkome doorbraak inzake partijfinanciering

Welkome doorbraak inzake partijfinanciering

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kregen lokale partijen landelijk ca. 36% van de stemmen. In Bergen was dit zelfs 39,6%. De Tweede Kamer nam dinsdag 5 april 2022 een motie aan om de subsidie voor de ondersteuning van lokale politieke partijen te gaan regelen.

De landelijke politiek hield tot de dag van vandaag lokale partijen altijd nog buiten het riante potje overheidsgeld dat jaarlijks beschikbaar is voor ondersteuning van de lokale politiek. Dat is misschien wel verklaarbaar maar in de kern natuurlijk enorm fout. Immers, de landelijke politieke partijen hielden de jaarlijks beschikbare 27 miljoen euro onder zich en konden zo die lastige lokale partijen fijn klein houden. Daar gaat dus nu verandering in komen. Voor deze doorbraak zei Minister Hanke Bruins Slot (BZK) tijd nodig te hebben om dit uit te werken en moet nu op zoek naar budget. Het gaat waarschijnlijk om een bedrag van 10 miljoen euro. Het is duidelijk dat er in elk geval subsidie beschikbaar komt voor lokale politieke partijen. Deze subsidie wordt opgenomen in de Wet op de politieke partijen die begin volgend jaar bij het parlement wordt ingediend.
Reactie VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt heeft sinds jaar en dag gepleit voor een gelijke positie van lokale partijen ten opzichte van partijen vertegenwoordigd in de Eerste en Tweede Kamer. VNG-voorzitter Jan van Zanen, die in februari 2021 de petitie ‘Versterk de democratie: gelijke kansen voor lokale partijen’ ondertekende, reageert op camera op de belangrijke stap die de Tweede Kamer zet met het aannemen van de motie:
In ons pleidooi voor een gelijke behandeling van lokale politieke partijen vonden we het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, de UvW, de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het NGB en de Wethoudersvereniging aan onze zijde. Eerder adviseerde een door de VNG ingesteld Expertiseteam lokale politieke partijen tot aanpassing van de Wet financiering politieke partijen en de mogelijkheid voor (ook) decentrale politieke partijen om subsidie aan te vragen. Het is goed dat het hier nu ook daadwerkelijk van gaat komen.

Onderstaand de link naar het hele artikel en de reactie van VNG-voorzitter Jan van Zanen (Foto: vng.nl) :

https://vng.nl/nieuws/subsidie-in-zicht-voor-lokale-politieke-partijen

 

 

Terug