Menu

Toekomstbestendige en maatschappelijk verantwoorde voetbalfusielocatie

Overwegingen om te komen voor een keuze van een toekomstbestendige en maatschappelijk verantwoorde voetbalfusielocatie.

Door de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan voor de voetbalfusielocatie in de Egmonden vernietigd, alsmede de daaraan gekoppelde nieuwe bestemmingsplannen voor de vrijkomende sportlocaties. Dit is voor de voetbalverenigingen een grote teleurstelling.

Is de hele procedure nu zinloos geweest en zonde van de tijd en het geld? Partij ONS DORP wil er zo niet naar kijken. Tijdens de procedure is duidelijk geworden wat wel en niet kan op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook zijn er door inwoners voorstellen ingebracht die nu kunnen worden meegenomen in het proces.

In de achterliggende periode is de vraag naar betaalbare woonruimte nog meer toegenomen. In het vernietigde plan was niet voorzien in woningbouwmogelijkheden. Dat biedt kansen.
Met een nieuw besluit dienen we rekening te houden met een breder doel dan alleen een goed geoutilleerd voetbalcomplex. En om dit op korte termijn te kunnen realiseren moeten we de oplossing zoeken en vinden binnen een bestaande bestemming.

Binnenkort worden door de verenigingen alle leden geraadpleegd.

Wat ONS DORP betreft is het op de Zeevogels locatie prima mogelijk een nieuw voetbalcomplex te realiseren. Daar is ook ruimte voor een transferium en energieopwekking.

Het Adelbertterrein behoort door haar bestemming en ligging tot bestaand stedelijk gebied. Het is daardoor een realistische woningbouwlocatie bij een keuze voor het Zeevogels complex.

Natuur is in dat geval niet meer de opgelegde nieuwe bestemming voor het vrijkomende Egmondia terrein. De bestaande bestemming Sport maakt het mogelijk het inwonersinitiatief uit te voeren om de sporthal met parkeerkelder hier te realiseren. Hiermee voorkomt de gemeente een planologische misser. Bovendien kan de vrijkomende ruimte op het watertorenterrein worden ingevuld met sociale- c.q. CPO-woningbouw. Daarbij kan eveneens de gewenste natuurontwikkeling plaatsvinden, al of niet in combinatie met een evenemententerrein.

Deze overwegingen van ONS DORP zijn gebaseerd op gezond verstand, bestaande regelgeving, maatschappelijke eisen en ideeën en kennis van betrokken inwoners. Wij hopen op reacties uit de samenleving, want het gaat niet alleen om een nieuw voetbalcomplex.

Terug