Menu

PERSBERICHT Motie Openbare toiletvoorzieningen

1 december 2023

Motie Partij ONS DORP voor onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente Bergen nu wel aangenomen.

Hoog Nodig

De motie van Partij ONS DORP, voor een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente Bergen is donderdagavond met algemeen stemmen aangenomen.

Het CDA, VVD, GroenLinks, D66, Fractie Bruin en PvdA hebben na enkele aanpassingen dit voorstel  om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor de realisatie en aanleg van openbare toiletvoorzieningen in onze gemeente mede ingediend. Bij de stemming ondersteunden alle fracties het voorstel.

De Egmonden, Schoorl en Bergen zijn al jaren groeiende en populaire bestemmingen voor toeristen en dagjesmensen. De openbare voorzieningen houden daar geen gelijke tred mee. Zo hoort Partij ONS DORP al lang de roep van inwoners en ondernemers om openbare toiletvoorzieningen.

Toeristen, bezoekers, dagjesmensen en eigen inwoners vinden nu zelden in onze gemeente dit soort toiletvoorzieningen. Ze zijn er alleen in beperkte mate in de zomermaanden en dan slechts in Schoorl en Hargen.

Uit het oogpunt van gastvrijheid en zeker ook hygiëne is het de hoogste tijd dat daar verandering in komt.

Genoemde partijen hopen op een snel proces en een positief vervolg zodat nog voor het toeristenseizoen in 2024 de hoognodige openbare toiletvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Een extra stimulans voor het imago als gastvrij Egmond, Schoorl en Bergen.

_______________________________________________________________________

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Michel Heusy, raadslid Partij ONS DORP. E michel.heusy@partijonsdorp.nl , of

Mariëlla van Kranenburg, fractievoorzitter Partij ONS DORP. mariella.vankranenburg@partijonsdorp.nl

Terug