Menu

PERSBERICHT Koos Bruin stapt uit de fractie van ONS DORP

Koos Bruin stapt uit de fractie van ONS DORP

Koos Bruin heeft de fractie gemeld op eigen kracht door te willen gaan. Hij blijft moeite houden met
zaken die conform democratische beginselen tot stand zijn gekomen.

Henk Borst: “Alhoewel teleurstellend is dit bericht niet onverwacht. Koos bijt zich vast in dossiers, is
scherp en kritisch en mede daardoor een welkom lid van de fractie geweest. Zijn ambitie was nummer
3 op de lijst te worden. En daar hebben we gevolg aan gegeven. Gegeven zijn kwaliteiten vonden we
hem achter de schermen sterker dan ervoor. Daarom hadden wij voor hem een andere, meer
inhoudelijke voorbereidende rol voorzien. Maar hij blijkt de frontlinie toch te missen. Zijn opmerkingen
over de wijze van leidinggeven bestrijden we. Jan Houtenbos en ik hebben elke stap altijd genomen in
samenspraak met de fractie. Het belangrijkste punt is dat Koos daarin, en met betrekking tot een
tweetal punten uit het voorgenomen raadsakkoord, wel eens een andere mening had. Maar daarin
vond hij dan geen medestanders, laat staan een meerderheid. Dat beginsel van democratie wordt
door hem niet onderschreven.

Zijn besluit heeft met het nieuwe bestuursmodel overigens niet zo veel impact. Wij voorzien immers in
een raad waarbij besluiten tot stand komen via het BOB-model (“Beeldvorming (inclusief volwaardige
participatie) – Oordeelsvorming – en Besluitvorming”) en elk raadslid de eigen opvattingen kan
uitspreken. Dus anders dan een eventueel “partijstandpunt” kan beslissen.

Alle aandacht en energie gaat nu uit naar de volgende stap en dat is het proces om met de collega-
partijen de meest geschikte wethouders te vinden en aan te stellen. De komende weken zal daar
duidelijkheid over komen. Koos Bruin zal overigens nogmaals gewezen worden op een bepaling uit het
mede door hem geschreven en naar we hopen onderschreven Huishoudelijke Reglement waarin
gesteld is dat de leden van de Partij ONS DORP zetelroof immoreel en zelfs kiezersbedrog vinden, en
dan ook ten sterkste afkeuren”.

Foto: Alkmaarse Courant 07/09/22

___________________________________________________________________________
Voor meer informatie:

Henk Borst, voorzitter Partij ONS DORP, M: 06 22 40 72 80
Jan Houtenbos, lijsttrekker Partij ONS DORP, M: 06 53 97 82 98
Mariëlla van Kranenburg, fractievoorzitter Partij ONS DORP, M: 06 39 37 85 93
E: info@partijonsdorp.nl
W: www.partijonsdorp.nl

Terug