Menu

Persbericht: Kandidaat-raadslid Rob Burgering van Partij ONS DORP treedt terug

Rob Burgering, nummer 5 op de lijst van Partij ONS DORP heeft besloten zich alsnog terug te trekken als kandidaat-raadslid.

Burgering: “aan het besluit ligt ten grondslag dat ik op ondoordachte wijze uitlatingen heb gedaan en me daarbij onvoldoende rekenschap heb gegeven van de positie en verantwoordelijkheden die passen bij een (toekomstig)raadslid. Daarmee heb ik de partij in een lastig parket gebracht. Dit gevoegd bij gezondheidsperikelen die recentelijk opspeelden, heb ik de consequenties overzien en besloten me terug te trekken als kandidaat”.

Henk Borst, voorzitter van Partij ONS DORP: “we hebben Rob een korte maar zeer nuttige periode meegemaakt en daar komt nu spijtig genoeg een tamelijk abrupt einde aan. Rob zijn besluit om terug te treden hebben we aanvaard. Hij staat nog wel op de lijst maar zal niet in aanmerking komen voor een raadszetel. Gelukkig telt onze lijst ruim voldoende goede kandidaten dus onze positie komt door deze kwestie niet in gevaar”.

Terug