Menu

Partij ONS DORP wijst een second opinion van de hand.

Partij ONS DORP vindt de plannen voor de invulling van het Plein in Bergen centrum onacceptabel.
Het bouwplan voldoet niet aan het vigerende bestemmingsplan. Ook wordt de footprint uit de door de raad in oktober 2015 vastgestelde Contourenkaart ruimschoots overschreden.

Het voldoet ook niet aan de uitgangspunten van het Beeldkwaliteitskader, de voorgestelde gebouwen
(P & L) zijn te groot, hoog en dominant. Ze verstoren daarmee de dorpse sfeer. We kiezen daarom
voor het ontwikkelen van een volledig nieuw bestemmingsplan voor het gehele Plein.

De belangrijkste conclusie is dat bij de totstandkoming van het huidige deelplan voor de westzijde van
het Plein de regels, afspraken en wetten niet goed zijn toegepast. Ook de participatie met bewoners,
belanghebbenden en deskundigen is niet verlopen volgens democratische weg.
Dat zijn fundamentele misstappen. Die maak je niet goed door een second opinion bij deskundigen op
te halen, wat een meerderheid van de raad nu lijkt te willen. Daarbij spelen ook praktische
overwegingen. Want voortgaan op deze weg leidt alleen maar tot vertraging en zal onherroepelijk tot
rechtszaken leiden die nog jaren slepen. Dat kost ook nog eens veel gemeenschapsgeld.

We stellen daarom voor geen tijd te verliezen en alle geld en energie te gebruiken voor het
ontwikkelen van een volledig nieuw plan voor het gehele Plein. Inclusief Winkelhart West en Oost.
Integraal. En nu dus wel gebaseerd op de volwaardige participatie en input van inwoners,
betrokkenen en deskundigen. En uiteraard binnen de wet en regelgeving.

Wij van Partij ONS DORP roepen alle betrokkenen op om het gezonde verstand te gebruiken. We
gunnen het nieuwe College – dat wij als voltallige gemeenteraad zelf hebben ingesteld- een frisse
start. Ga dus niet door op de ingeslagen weg maar begin opnieuw. Stel een nieuw Bestemmingsplan
Centrum op ter vervanging van het plan uit 1977 (!). Om op deze wijze het kloppende hart van
Bergen, het Plein, op de juiste wijze vorm te geven voor huidige en toekomstige generaties. Met
ruimte voor groen, recreatie, wonen, werken, winkelen en parkeren!

Als u ons daarin steunt, laat uw stem dan horen.

Terug