Menu

Ook Flessenpost uit Bergen schreef over de integratie van BBB in Partij ONS DORP

flessenpostuitbergen.nl schreef op 10-09-2021:

Lokale politieke partij “Behoorlijk Bestuur Bergen” integreert in een nieuwe partij (In Oprichting).

“Een aantal Inwoners uit de gemeente Bergen heeft besloten een nieuwe lokale politieke partij (Partij i.o.) op te richten die aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaat meedoen. Behoorlijk Bestuur Bergen zal in Partij i.o. opgaan omdat we denken dat we op deze wijze onze doelen beter bereiken.
Hét hoofditem van de nieuwe partij (Partij i.o.) is bestuurlijke vernieuwing, een onderwerp dat al jaren hoog op de agenda van Behoorlijk Bestuur Bergen staat. We willen werken aan het verbeteren van de relaties met de inwoners van onze dorpen. We willen in continue/blijvende dialoog gaan met inwoners. Echte participatie, die resulteert in politieke besluitvorming.

Klik hier voor het interview met RTV80

Behalve dit hoofditem wil Partij i.o. voor het einde van dit jaar met een concreet en gemotiveerd verkiezingsprogramma naar buiten treden. Een programma dat is gebouwd op de prioriteiten, ideeën, wensen en behoeften van alle inwoners (en ondernemers) van onze dorpen.
Een concreet onderwerp in het verkiezingsprogramma zal in ieder geval zijn dat de dennenbossen in de duinen van Schoorl behouden moeten blijven.
Zelf zal ik één van de kandidaat-raadsleden voor de Partij i.o. worden. Het was al eerder bekend gemaakt dat Jan Houtenbos (oud-wethouder namens de VVD Bergen) beschikbaar is als kandidaat raadslid of voor andere functies.”

Henk Borst, namens de Partij i.o.:

“We zijn zeer verheugd met de komst van Koos Bruin en zien in hem een voorvechter van transparant bestuur. Met Koos aan onze zijde gaan we de bestuurlijke omslag maken. We beginnen met het inventariseren van de grote dossiers, samen met de inwoners. Hun ideeën en prioriteiten zijn
leidend. Vervolgens gaan we op zoek naar logische marsroutes. In een open en inhoudelijke discussie, raads-breed. Waarbij we elke stap in het proces transparant en duidelijk communiceren. Dan pas willen we besluiten nemen. Onze inwoners verdienen een verstandig bestuur.”

Partij i.o. is continue op zoek naar mensen die interesse hebben, iets willen gaan doen, ideeën of suggesties hebben. Neem dus contact op Henk Borst, telefoonnummer 06 22407280 of via e-mail henk.borst@ziggo.nl

Bron: flessenpostuitgergen.nl

Terug