Menu

ONS DORP: Sporthal op Egmondia complex biedt mogelijkheden.

ONS DORP: Sporthal op Egmondia complex biedt mogelijkheden.

Het bestemmingsplan voor de sporthal en daaraan grenzende woningbouw is definitief. De Raad van
State heeft groen licht gegeven. De bezwaren zijn verworpen. Het wil echter niet zeggen dat er
sprake is van een ideaal bouwplan. Veel bezwaren van inwoners hebben te maken met de situering
van de sporthal in een woonwijk. Dicht op de bestaande en te realiseren woningen. Ook de
toegangsweg naar de sporthal, die ten opzichte van de huidige situatie wordt versmald, kan niet
worden gezien als royaal.

Voor de geplande voetbalfusie locatie is het licht op rood gezet. Daardoor behouden de huidige
voetbalvelden hun sportbestemming. Door het besluit van de Egmondse voetbalverenigingen om te
fuseren en te willen gaan spelen op een van de bestaande sportcomplexen komen er twee
beschikbaar voor een andere invulling.

Door de bij Zeevogels aanwezige vier velden met ruimte voor uitbreiding en de daar gevestigde
tennisvereniging lijkt het voor de hand liggend dat de keuze valt op het complex aan de Hogedijk.
Echter het huidige, eigenlijk te kleine, Egmondia terrein is eveneens een mogelijkheid. Er wordt door
de verenigingen creatief gedacht om hier vier velden mogelijk te maken met voldoende
parkeervoorzieningen.

In het belang van V.V. Egmond moet er in samenspraak met de inwoners en belanghebbenden zo
snel mogelijk een keuze worden gemaakt.

Mocht V.V. Egmond gaan spelen aan de Hogedijk dan kan de sportbestemming aan de Sportlaan
anders ingevuld worden. Het is dan ideale plek voor de sporthal met een sport/evenemententerrein
waarmee het huidige gebruik geborgd is en nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Voor de
gymnastiekles van de basisschoolleerlingen uit Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef is één
sportveld naast een Sporthal op het Egmondia complex een goede keus. Bij slecht weer binnen
gymmen, bij mooi weer buiten. Het complex kan eveneens voor de vele sportactiviteiten (Halve
marathon, strandzesdaagse etc.) worden gebruikt.

Bijkomend voordeel is dat de plek waar nu de sporthal is voorzien kan worden ingevuld met
woningbouw.
Er is hier sprake van een nieuwe ontwikkeling. Onderzoek naar de hieruit ontstane mogelijkheden
vergt enige tijd zonder dat dit een vertraging hoeft op te leveren. Het huidige proces is ook nog lang
niet rond.

Een kostbare voorziening als een sporthal moet optimaal kunnen functioneren voor de komende 50
jaar. Het is zaak dat het College, in ieder geval tot bekend is waar het voetbalcomplex komt, nog
geen besluiten neemt en een onderzoek naar het geschetste scenario start.
ONS DORP gaat er van uit dat het College alle mogelijkheden openhoudt. Om dat te ondersteunen
overwegen we een motie vreemd in de komende gemeenteraadsvergadering op 10 november in te
dienen.

Terug