Menu

ONS DORP gaat informeren

De nieuwe partij ONS DORP is de grote winnaar geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen. De partij kreeg bijna 23 procent van de stemmen.

Grootste partij

Naar goed gebruik heeft ONS DORP als grootste partij inmiddels ook het initiatief genomen om oriënterende gesprekken te gaan houden met elk van de collega partijen. Op korte termijn zullen deze gesprekken plaatsvinden. Mede op basis van de uitkomst van deze gesprekken zal besloten worden hoe de vervolgstappen voor wat betreft de formatie het meest praktisch kunnen geschieden.

Duidingsdebat?

Er is een suggestie gedaan door een van de partijen om een duidingsdebat te houden. ONS DORP is van mening dat dit getuigt van “oude politiek” en dus niet past in het streven om inwoners in algemene zin nadrukkelijker te betrekken in de processen. Op enig moment ligt een toetsing bij de inwoners dan ook veel meer voor de hand.

Terug