Menu

Nieuwsbrief van Partij ONS DORP – Februari 2024

Ook de collega-partijen in de raad hebben zich positief uitgelaten over het Raadsbrede akkoord. De verschillende opvattingen van de partijen worden goed en inhoudelijk bediscussieerd waarna een stemming uitsluitsel biedt. Democratie in optima forma.

Wat blijft is dat sommige zaken en opvattingen uit het verleden hardnekkig blijken. Zelfs als zich aantoonbaar duidelijke nieuwe feiten en/of ontwikkelingen hebben aangediend die een herziening of bijsturing logischer maken.

Uit reacties maken wij op dat inwoners dat niet altijd begrijpen. Dat heeft ons doen inzien dat vooral ook de communicatie beter moet. Dat rekenen we ons zelf ook aan. Dat we beter moeten uitleggen hoe en waarom de dingen gebeuren, of juist niet gebeuren. Vandaar ook het initiatief van de Nieuwsbrief, die inmiddels al een aantal keer is verschenen. In de oprechte hoop dat we de inwoners nog nadrukkelijker betrokken krijgen bij het wel en wee van onze prachtige gemeente.

 

Hier  de link naar de Nieuwsbrief.

Terug