Menu

NIEUW, de Nieuwsbrief van Partij ONS DORP

Tijdens een uitgebreide evaluatiesessie hebben we vastgesteld dat we trots mogen zijn op de eerste gezette stappen als kersverse partij. Maar tegelijkertijd ook dat er nog veel werk aan de winkel is.

 

De ervaringen met het Raadsbreed akkoord zijn positief en worden algemeen onderschreven. Maar de politieke realiteit is weerbarstig. Sommige zaken en opvattingen uit het verleden blijken hardnekkig, zelfs als zich aantoonbaar duidelijke nieuwe feiten en/of ontwikkelingen hebben aangediend die een herziening of bijsturing logischer maken.

 

Uit reacties maken wij op dat inwoners dat niet altijd begrijpen. Dat heeft ons doen inzien dat vooral ook de communicatie beter moet. Dat rekenen we ons zelf ook aan. Dat we beter moeten uitleggen hoe en waarom de dingen gebeuren, of juist niet gebeuren. Vandaar ook het initiatief van de Nieuwsbrief, die we regelmatig zullen laten verschijnen. In de oprechte hoop dat we de inwoners nog nadrukkelijker betrokken krijgen bij het wel en wee van onze prachtige gemeente.

 

Hier de link naar de Nieuwsbrief.

Terug