Menu

Lokale partijen samen verder in Partij ONS DORP

Ook de fractie van Gemeentebelangen sluit zich aan bij de nieuwe Partij ONS DORP, die tot vandaag de werktitel ‘partij in oprichting’ droeg. “Wij willen graag een nieuwe manier van bestuur introduceren in Bergen en zijn van mening dat dit het beste onder een nieuwe vlag kan”, licht fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg toe. Eerder sloot ook Behoorlijk Bestuur Bergen (BBB) zich aan bij de nieuwe partij.

Tijdens de ledenvergadering maandagavond heeft de fractie van Gemeentebelangen, bestaande uit Mariëlla van Kranenburg, Michiel van den Busken en Cor Kraakman, aan de leden van de partij laten weten verder te gaan in Partij ONS DORP. “Dit is volgens mij de enige juiste weg om het gedachtegoed van Gemeentebelangen overeind te houden”, vertelt Van Kranenburg.

De nieuwe partij is een initiatief van Bergenees Henk Borst en wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. “Partij ONS DORP heeft een heel helder uitgangspunt: dat als wij het na de verkiezingen voor het zeggen hebben, het huidige bestuursmodel van het college en de raad van de gemeente Bergen 180 graden wordt gedraaid”, aldus Borst.

“Raadsleden krijgen simpelweg de opdracht om te tekenen bij het kruisje; de democratie is zoek.”
HENK BORST (INITIATIEFNEMER Partij ONS DORP)

Hiermee doelt Borst op de manier waarop de Bergense coalitie nu beslissingen neemt. “Op dit moment is de oppositie, maar heel klein in Bergen en dat betekent dat alles wat door het college wordt bepaald, zonder enig weerwoord door de raad wordt gesteund. De raadsleden krijgen ‘simpelweg de opdracht om te tekenen bij het kruisje’, de hele democratie is zoek.”

“Wij willen dat bewoners de gelegenheid hebben om hun mening te geven over belangrijke zaken”, vervolgt hij. “Daarna kijken we wat er mogelijk is met het oog op regelgeving en dan voeren we daar een debat over waarbij wij iedereen de ruimte willen geven daar zijn zegje over te doen.”

“Als blijkt dat onze opvattingen niet overeenkomen met die van de bewoners, zullen wij deze moeten bijstellen.”
MARIELLA VAN KRANENBURG (FRACTIEVOORZITTER GEMEENTEBELANGEN)

De partij heeft dan ook nog geen partijprogramma, daarvoor moeten eerst de inwoners van gemeente Bergen worden geraadpleegd. “We hebben wel een grove outline,” vertelt Van Kranenburg, “maar als blijkt dat we er onverhoopt helemaal naast zitten met onze ideeën, zullen wij deze moeten bijstellen.”

Vertegenwoordiging

Partij ONS DORP wil ervoor zorgen dat de verschillende dorpen binnen de gemeente Bergen vertegenwoordigd zijn binnen hun partij. “Dat is nu lang niet altijd zo bij partijen”, zegt Borst. “Terwijl dat juist zo belangrijk is. Egmonders weten veel beter wat er in Egmond speelt dan een Bergenaar. Dat moeten we terugzien in de raad.”

Lijsttrekker en wethouderskandidaat is Jan Houtenbos, die eerder VVD-wethouder in Bergen was. Van Kranenburg en Koos Bruin (BBB) staan op nummer 2 en 3 op de kieslijst. “Die lijst wordt verder aangevuld met een combinatie van ervaring en vers bloed”, aldus Van Kranenburgh. “Jongere kandidaten van wie we de namen snel bekend hopen te maken.”

Reactie bestuur Gemeentebelangen:

Tijdens de ledenvergadering vond een aantal leden dat zij niet goed geïnformeerd werden. Binnenkort wordt daarom een nieuwe ledenvergadering gehouden over de toekomst van Gemeentebelangen.

Het bestuur staat echter ‘achter de keuze van de fractie van Gemeentebelangen om zich aan te sluiten bij Partij ONS DORP’, vertelt bestuurslid Thijs Bijl. “Samengaan is beter dan elkaar beconcurreren. Het is alleen jammer dat er maandag weinig inhoudelijks over de nieuwe partij gedeeld kon worden met de leden. De kieslijst en het verkiezingsprogramma zijn nog niet bekend en ook de naam kon toen nog niet worden gedeeld. Leden hebben dat soort informatie toch nodig om een weloverwogen keuze te maken.”

De kiesvereniging Gemeentebelangen blijft bestaan, in ieder geval als ‘denktank’. Of een nieuwe fractie onder de naam Gemeentebelangen mee gaat doen aan de verkiezingen, is nog niet bekend. Bijl noemt dit ‘onwaarschijnlijk’.

Bron: NH Nieuws

Terug