Menu

Gemeentebelangen gaat naar Partij ONS DORP: samen nog sterker

Ook Gemeentebelangen maakt deel uit van het gedachtegoed van Partij ONS DORP. Dit vanuit de wens om een verenigd en sterk lokaal geluid te laten horen. Ook de traditioneel loyale achterban van Gemeentebelangen is toe aan, en heeft recht op een nieuw geluid. Met Partij ONS DORP gaan we de noodzakelijke omslag maken. 8 Jaar bestuurlijke chaos zonder resultaten is wel genoeg.

Met een 180˚ gekeerde manier van besturen zullen we het geloof en vertrouwen van de inwoners terug kunnen winnen. Met bovendien als gevolg dat we veel discussies, onvrede en rechtszaken voorkomen. We besparen daarmee veel tijd en geld. En gebruiken energie louter positief. We zetten in op het herstel van vertrouwen en pragmatische en realistische slagkracht.

Partij ONS DORP, tijd voor een nieuw geluid.


Downloads:
persbericht: GB en OD persbericht 02022022.pdf
afbeelding: IMG_6022.jpg

 

Terug