Menu

Blij met Raadsbreed akkoord.

Blij met Raadsbreed akkoord.

De reden voor de oprichting van Partij ONS DORP was het veranderen van de bestuurscultuur in onze mooie gemeente Bergen. Direct na de verkiezingen van maart bleek er draagvlak te zijn om te gaan werken aan de normalisering van de verhoudingen binnen de raad. De wil om niet meer tegen elkaar maar samen op te komen voor de belangen van de inwoners en ondernemers.
Ook steunden alle partijen de wens om de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden beter bij het besluitvormingsproces te betrekken. Niet tijdens de rit een raadpleging, maar aan de start. Op het moment dat alle betrokken partijen nog daadwerkelijk invloed op het voorgenomen beleid kunnen uitvoeren.

Donderdag 29 september was een historische dag in Bergen met het ondertekenen van het raadsbreed akkoord en het aantreden van een nieuw college. De strijdbijlen zijn begraven. Met elkaar gaan we met enthousiasme de weg van een raadsbreed akkoord op.
Bergen gaat politiek bedrijven zoals het hoort. Geen afspraken meer binnen een coalitie waarbij minderheidsstandpunten doorgedrukt worden om die coalitie in stand te houden.
Bij ieder voorstel kunnen er wisselende meerderheden worden gevormd. Daarnaast trekt de Raad het initiatief bij het voorstellen van beleid naar zich toe. Zoals het bij de invoering van het dualisme was bedoeld.

We gaan constructief deze nieuwe periode in. In het akkoord staat dat besluiten genomen in het verleden alleen kunnen worden teruggedraaid als daar voortschrijdend inzicht aan ten grondslag ligt. Ook daar is Partij ONS DORP al in de verkiezingsstrijd een voorstander van geweest. Helaas heeft niet iedereen dat punt scherp op het netvlies gehad.

Donderdag 29 september was het een historische dag in Bergen. Wethouders die geen directe binding hebben met een lokale fractie werden benoemd. Deze wethouders zijn dienstbaar aan alle partijen. Het is het recept om achterkamertjespolitiek te voorkomen. Om transparant te werken.

Sommige kiezers zullen zich afvragen of een college zonder eigen wethouder een juiste keuze is. Partij ONS DORP wil de bestuurscultuur in Bergen vernieuwen. Een coalitie waarin de oppositie tegenover de wethouderspartijen komt te staan past daar niet in. De keus voor wethouders die aan een partij kunnen worden gerelateerd had voor een valse start gezorgd. We zijn daarom blij met het frisse en niet partijgebonden bloed in het wethouders corps in de gemeente Bergen.

Partij ONS DORP zet zijn schouders onder alle gemaakte afspraken. Het nieuwe elan in de gemeente Bergen willen wij tot een succesverhaal maken. Samen met alle andere partijen. En vooral samen met de inwoners en ondernemers van de elf kernen van onze mooie gemeente Bergen.

 

Het volledige raadsakkoord vind u hier: 2022-09-23 definitieve versie stand van zaken raadsakkoord (1)

Terug