Menu

BBC Inwonersraadpleging over bestemmingsplan Bergen Centrum is klip en klaar.

Onder de inwoners die zich hebben uitgesproken over de toekomst van het Plein is geen draagvlak voor het plan van Bot Bouw voor twee gebouwen op die locatie. Die conclusie kan worden getrokken uit de zeer onderbouwde en steekhoudende enquête geïnitieerd door de Bewonersvereniging Bergen Centrum.

Naast deze heldere uitkomst, slechts 8% van de inzenders kiest voor deze omstreden plannen, maakt het ook duidelijk dat Participatie een belangrijk goed is. De mogelijkheid dat inwoners meepraten en beslissen over hun eigen leefomgeving blijft een nadrukkelijk speerpunt voor Partij ONS DORP.

Hier de link naar het volledige rapport.

Terug