Menu

Partij ONS DORP in de media

Nieuwsbrief van Partij ONS DORP – Mei 2024

Nieuwsbrief van Partij ONS DORP – Mei 2024

18-05-2024 - Ook de collega-partijen in de raad hebben zich positief uitgelaten over het Raadsbrede akkoord. De verschillende opvattingen van de partijen worden goed en inhoudelijk bediscussieerd waarna een stemming uitsluitsel biedt. Democratie in optima forma. Wat blijft is dat sommige zaken en opvattingen uit het verleden hardnekkig blijken. Zelfs als zich aantoonbaar duidelijke nieuwe feiten en/of […]
Nieuwsbrief van Partij ONS DORP – Februari 2024

Nieuwsbrief van Partij ONS DORP – Februari 2024

24-02-2024 - Ook de collega-partijen in de raad hebben zich positief uitgelaten over het Raadsbrede akkoord. De verschillende opvattingen van de partijen worden goed en inhoudelijk bediscussieerd waarna een stemming uitsluitsel biedt. Democratie in optima forma. Wat blijft is dat sommige zaken en opvattingen uit het verleden hardnekkig blijken. Zelfs als zich aantoonbaar duidelijke nieuwe feiten en/of […]
Nieuwsbrief van Partij ONS DORP – December

Nieuwsbrief van Partij ONS DORP – December

17-12-2023 - Tijdens een uitgebreide evaluatiesessie hebben we vastgesteld dat we trots mogen zijn op de eerste gezette stappen als kersverse partij. Maar tegelijkertijd ook dat er nog veel werk aan de winkel is.   De ervaringen met het Raadsbreed akkoord zijn positief en worden algemeen onderschreven. Maar de politieke realiteit is weerbarstig. Sommige zaken en opvattingen […]
PERSBERICHT Motie Openbare toiletvoorzieningen

PERSBERICHT Motie Openbare toiletvoorzieningen

01-12-2023 - 1 december 2023 Motie Partij ONS DORP voor onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente Bergen nu wel aangenomen. Hoog Nodig De motie van Partij ONS DORP, voor een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente Bergen is donderdagavond met algemeen stemmen aangenomen. […]
Nieuwsbrief van Partij ONS DORP – November

Nieuwsbrief van Partij ONS DORP – November

10-11-2023 - Tijdens een uitgebreide evaluatiesessie hebben we vastgesteld dat we trots mogen zijn op de eerste gezette stappen als kersverse partij. Maar tegelijkertijd ook dat er nog veel werk aan de winkel is.   De ervaringen met het Raadsbreed akkoord zijn positief en worden algemeen onderschreven. Maar de politieke realiteit is weerbarstig. Sommige zaken en opvattingen […]
NIEUW, de Nieuwsbrief van Partij ONS DORP

NIEUW, de Nieuwsbrief van Partij ONS DORP

24-10-2023 - Tijdens een uitgebreide evaluatiesessie hebben we vastgesteld dat we trots mogen zijn op de eerste gezette stappen als kersverse partij. Maar tegelijkertijd ook dat er nog veel werk aan de winkel is.   De ervaringen met het Raadsbreed akkoord zijn positief en worden algemeen onderschreven. Maar de politieke realiteit is weerbarstig. Sommige zaken en opvattingen […]
BBC Inwonersraadpleging over bestemmingsplan Bergen Centrum is klip en klaar.

BBC Inwonersraadpleging over bestemmingsplan Bergen Centrum is klip en klaar.

19-09-2023 - Onder de inwoners die zich hebben uitgesproken over de toekomst van het Plein is geen draagvlak voor het plan van Bot Bouw voor twee gebouwen op die locatie. Die conclusie kan worden getrokken uit de zeer onderbouwde en steekhoudende enquête geïnitieerd door de Bewonersvereniging Bergen Centrum. Naast deze heldere uitkomst, slechts 8% van de inzenders […]
Nieuws: Maak werk van Participatie vindt Partij ONS DORP

Nieuws: Maak werk van Participatie vindt Partij ONS DORP

01-09-2023 - Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken. Voorzitter Henk Borst en raadslid Michiel van den Busken hebben op RTV80 uitleg gegeven over de plannen. De andere media hebben onderstaand persbericht ontvangen. Aan het einde van dit […]
Inwonersraadpleging inzake de ontwikkeling van het Plein in Bergen Centrum

Inwonersraadpleging inzake de ontwikkeling van het Plein in Bergen Centrum

20-06-2023 - Een van de kernpunten uit het programma van Partij ONS DORP is “Participatie is geen holle frase maar de nieuwe realiteit”. Vanuit die optiek juichen wij onderstaande initiatief van BBC om te komen tot een inwonersraadpleging inzake de ontwikkeling van het Plein in Bergen Centrum van harte toe. Zie het FB bericht van Rob van […]
30 KM in de gehele bebouwde kom, graag ook in Bergen!

30 KM in de gehele bebouwde kom, graag ook in Bergen!

15-04-2023 - Veilig Verkeer Nederland heeft gemeenten opgeroepen een maximumsnelheid van 30 km in alle wijken in te voeren. Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte en wil nog een stapje verder gaan door de maatregel ook in te voeren op de z.g. doorgaande routes. Dus binnen de gehele bebouwde kom van alle kernen. De snelheidsbeperking tot […]
Partij ONS DORP wijst een second opinion van de hand.

Partij ONS DORP wijst een second opinion van de hand.

06-04-2023 - Partij ONS DORP vindt de plannen voor de invulling van het Plein in Bergen centrum onacceptabel. Het bouwplan voldoet niet aan het vigerende bestemmingsplan. Ook wordt de footprint uit de door de raad in oktober 2015 vastgestelde Contourenkaart ruimschoots overschreden. Het voldoet ook niet aan de uitgangspunten van het Beeldkwaliteitskader, de voorgestelde gebouwen (P & […]
“P en L gebouw niet passend” blijkt helemaal niet de issue (te moeten zijn) …

“P en L gebouw niet passend” blijkt helemaal niet de issue (te moeten zijn) …

13-01-2023 - De afgelopen tijd is veel gezegd over de voorgenomen nieuwbouw op het Plein. Voorstanders pleiten voor snel doorpakken. Tegenstanders benadrukken de ongepaste omvang (en hoogte) van de P en L gebouwen. Door deze discussies zijn echter ook andere feiten opnieuw aan de orde gekomen. We hebben een zeer uitgebreid en schriftelijk onderbouwd feitenrelaas ontvangen inzake […]
Wij wensen een ieder een betekenisvol en gezond 2023.

Wij wensen een ieder een betekenisvol en gezond 2023.

01-01-2023 - Terugkijkend naar 2022 mogen we trots zijn dat we een nieuw geluid in de Bergense politiek vanaf de grond hebben weten op te bouwen. En op basis van de nieuwe dynamiek een baanbrekende start hebben kunnen maken met het veranderen van de vastgeroeste patronen in het gemeentelijke bestuur. Een relatief klein maar zeer gecommitteerd team heeft zich […]
Definitieve versie stand van zaken raadsakkoord.

Definitieve versie stand van zaken raadsakkoord.

06-11-2022 - Bij het item over het vaststellen van het brede Raadsakkoord hoort natuurlijk ook het akkoord zelf. U vind het raadsakkoord hier: 2022-09-23 definitieve versie stand van zaken raadsakkoord (1)   En voor de liefhebbers ook een videoimpressie van de presentatie door Mariëlla van Kranenburg, fractievoorzitter van ONS DORP en voorzitter van de selectiecommissie voor het […]
ONS DORP: Sporthal op Egmondia complex biedt mogelijkheden.

ONS DORP: Sporthal op Egmondia complex biedt mogelijkheden.

06-11-2022 - ONS DORP: Sporthal op Egmondia complex biedt mogelijkheden. Het bestemmingsplan voor de sporthal en daaraan grenzende woningbouw is definitief. De Raad van State heeft groen licht gegeven. De bezwaren zijn verworpen. Het wil echter niet zeggen dat er sprake is van een ideaal bouwplan. Veel bezwaren van inwoners hebben te maken met de situering van […]
Blij met Raadsbreed akkoord.

Blij met Raadsbreed akkoord.

01-10-2022 - Blij met Raadsbreed akkoord. De reden voor de oprichting van Partij ONS DORP was het veranderen van de bestuurscultuur in onze mooie gemeente Bergen. Direct na de verkiezingen van maart bleek er draagvlak te zijn om te gaan werken aan de normalisering van de verhoudingen binnen de raad. De wil om niet meer tegen elkaar […]
Toekomstbestendige en maatschappelijk verantwoorde voetbalfusielocatie

Toekomstbestendige en maatschappelijk verantwoorde voetbalfusielocatie

01-10-2022 - Overwegingen om te komen voor een keuze van een toekomstbestendige en maatschappelijk verantwoorde voetbalfusielocatie. Door de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan voor de voetbalfusielocatie in de Egmonden vernietigd, alsmede de daaraan gekoppelde nieuwe bestemmingsplannen voor de vrijkomende sportlocaties. Dit is voor de voetbalverenigingen een grote teleurstelling. Is de hele procedure nu […]
PERSBERICHT Koos Bruin stapt uit de fractie van ONS DORP

PERSBERICHT Koos Bruin stapt uit de fractie van ONS DORP

07-09-2022 - Koos Bruin stapt uit de fractie van ONS DORP Koos Bruin heeft de fractie gemeld op eigen kracht door te willen gaan. Hij blijft moeite houden met zaken die conform democratische beginselen tot stand zijn gekomen. Henk Borst: “Alhoewel teleurstellend is dit bericht niet onverwacht. Koos bijt zich vast in dossiers, is scherp en kritisch […]
De formatie: over geduld, geloof en gras

De formatie: over geduld, geloof en gras

03-08-2022 - De afgelopen weken worden wij van Partij ONS DORP regelmatig gevraagd naar de voortgang in formatie en specifiek naar het tijdpad voor het aanstellen van wethouders. ‘Ja, ook wij zouden dit proces graag sneller zien’ is ook onze eerste reactie. Maar daar hoort wel direct een duidelijke ‘maar’ bij. Allereerst is het zo dat de […]
Zijn raadsbrede akkoorden een goed idee?

Zijn raadsbrede akkoorden een goed idee?

09-06-2022 - Peter van Hoesel Emeritus hoogleraar bestuurskunde (Dit artikel is op 5 april 2022 geplaatst op Platform Overheid. ( https://platformoverheid.nl/ ). Raadsbrede akkoorden zijn bruikbaar in verband met de politieke versplintering die ook in de gemeentepolitiek steeds verder doorgaat, vinden Peter van Hoesel en Rob van Engelenburg. Maar belangrijker nog is dat ze de kans op […]
WITTE ROOK

WITTE ROOK

03-06-2022 - Update van het formatie front “WITTE ROOK”….. Na een zorgvuldige informatieronde onder leiding van mevrouw Leontien Kompier konden we 20 april jl. melden dat Theo van Eijk positief gereageerd had op de vraag van ONS DORP om sturing te geven aan het formatieproces. Op basis van zijn kwaliteiten en ervaring werd hij in staat geacht […]
Update van het formatie front

Update van het formatie front

21-04-2022 - Het formatieproces is in een cruciale fase gekomen. Op Goede Vrijdag is tussen de vertegenwoordigers van de zeven partijen in de gemeente Bergen een belangrijke stap gezet hoe de nieuwe bestuurscultuur en het herstel van vertrouwen gerealiseerd kan worden. Dit wederom onder leiding van Leontien Kompier die met deze laatste stap in de informatieronde haar […]
Informateur Leontien Kompier heeft advies aan alle zeven in de Bergense raad vertegenwoordigde partijen uitgebracht.

Informateur Leontien Kompier heeft advies aan alle zeven in de Bergense raad vertegenwoordigde partijen uitgebracht.

08-04-2022 - Update van het (in)formatie front Het (in)formatieproces loopt. Gestaag, maar toch ietsje langzamer dan sommigen (wij … ) zouden willen. Een aantal partijen lijkt een solide basis te kunnen en willen vormen. Maar voor een juiste balans tussen snelheid en zorgvuldigheid blijkt het belangrijk om een tussenstap in te lassen. Dit wordt als noodzakelijk geacht […]
Welkome doorbraak inzake partijfinanciering

Welkome doorbraak inzake partijfinanciering

08-04-2022 - Welkome doorbraak inzake partijfinanciering Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kregen lokale partijen landelijk ca. 36% van de stemmen. In Bergen was dit zelfs 39,6%. De Tweede Kamer nam dinsdag 5 april 2022 een motie aan om de subsidie voor de ondersteuning van lokale politieke partijen te gaan regelen. De landelijke politiek hield tot de dag van […]
Mariëlla van Kranenburg Fractievoorzitter ONS DORP

Mariëlla van Kranenburg Fractievoorzitter ONS DORP

08-04-2022 - PERSBERICHT Mariëlla van Kranenburg unaniem gekozen als Fractievoorzitter. Tijdens een vergadering van de fractie van ONS DORP is Mariëlla van Kranenburg – de Kuyper unaniem verkozen tot Fractievoorzitter. Michiel van den Busken unaniem gekozen als “Vicefractievoorzitter”. In dezelfde vergadering werd Michiel van den Busken unaniem verkozen tot Vicefractievoorzitter ___________________________________________________________________________ Voor meer informatie: Henk Borst, voorzitter […]
(In)formateur Leontien Kompier aan de slag in Bergen.

(In)formateur Leontien Kompier aan de slag in Bergen.

01-04-2022 - Zoals eerder gemeld heeft ONS DORP als grootste partij van de Gemeenteraadsverkiezingen in Bergen het initiatief genomen om oriënterende gesprekken te houden met elk van de collega partijen. Alle aanzienlijk verschillend qua inhoud en dynamiek. Maar wel met grote overeenkomsten qua opvattingen, prioriteiten en wensen voor de korte en lange termijn. Met als rode draad […]
ONS DORP gaat informeren

ONS DORP gaat informeren

24-03-2022 - De nieuwe partij ONS DORP is de grote winnaar geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen. De partij kreeg bijna 23 procent van de stemmen. Grootste partij Naar goed gebruik heeft ONS DORP als grootste partij inmiddels ook het initiatief genomen om oriënterende gesprekken te gaan houden met elk van de collega partijen. Op korte termijn […]
Kieskompas voor de Gemeente Bergen staat online!

Kieskompas voor de Gemeente Bergen staat online!

18-02-2022 - Weet u nog niet wat u gaat stemmen en of uw mening aansluit bij die van Partij ONS DORP? Dan kan het Kieskompas helpen! De speciale versie voor onze gemeente (dus voor Egmond, Bergen én Schoorl) staat nu online!
Partij ONS DORP wil vooral de menselijke maat terug in de politiek

Partij ONS DORP wil vooral de menselijke maat terug in de politiek

21-02-2022 - Flessenpost uit Egmond. Rubriek: Op weg naar de Verkiezingen. Laten we het eens hebben over wat Egmondse zaken: het parkeren in Egmond aan Zee…
Persbericht: Kandidaat-raadslid Rob Burgering van Partij ONS DORP treedt terug

Persbericht: Kandidaat-raadslid Rob Burgering van Partij ONS DORP treedt terug

17-02-2022 - Rob Burgering, nummer 5 op de lijst van Partij ONS DORP heeft besloten zich alsnog terug te trekken als kandidaat-raadslid. Burgering: “aan het besluit ligt ten grondslag dat ik op ondoordachte wijze uitlatingen heb gedaan en me daarbij onvoldoende rekenschap heb gegeven van de positie en verantwoordelijkheden die passen bij een (toekomstig)raadslid. Daarmee heb ik […]
Stellingen kieskompas gemeenteraadsverkiezingen 2022

Stellingen kieskompas gemeenteraadsverkiezingen 2022

11-02-2022 - Update 18-2-2022: Kieskompas voor de Gemeente Bergen staat sinds vandaag online: https://bergen.kieskompas.nl/nl/ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners gebruik maken van het Kieskompas. Door aan te geven of u het eens of oneens bent met een stelling, ziet u wat de verschillende partijen van die stellingen vinden. Over veel stellingen in het Kieskompas […]
Partij ONS DORP kwam uitgebreid aan het woord in Dorpsgenoten

Partij ONS DORP kwam uitgebreid aan het woord in Dorpsgenoten

10-02-2022 - Artikel gemist? Lees het verhaal hier terug! "Voor het hele dorp gaan we zorgen voor een andere bestuurscultuur. Inwoners ervaren dat de verhoudingen tussen “bestuur” en inwoners niet kloppen."
Gemeentebelangen gaat naar Partij ONS DORP: samen nog sterker

Gemeentebelangen gaat naar Partij ONS DORP: samen nog sterker

04-02-2022 - Ook Gemeentebelangen maakt deel uit van het gedachtegoed van Partij ONS DORP. Dit vanuit de wens om een verenigd en sterk lokaal geluid te laten horen.
VIDEO: De Stemming op weg naar de Gemeenteraadsverkiezing 2022 (RTV80)

VIDEO: De Stemming op weg naar de Gemeenteraadsverkiezing 2022 (RTV80)

07-02-2022 - Bekijk de video: RTV80 maakt in aanloop naar de verkiezingen zes live-uitzendingen waar ook kennis wordt gemaakt met de nieuwkomers in de politiek.
Partij ONS DORP maakt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst bekend

Partij ONS DORP maakt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst bekend

14-01-2022 - Partij ONS DORP is ontstaan uit de constatering dat de inwoners van de gemeente Bergen recht hebben op een beter bestuur. En daar ook behoefte aan hebben. We willen zeker niet vanuit het chagrijn opereren. De grondhouding is juist positief. We willen bekend worden als de partij die de inwoners centraal stelt en transparant opereert […]
Inloop-inspraak sessies in Bergen en Egmond geannuleerd ivm “lockdown”

Inloop-inspraak sessies in Bergen en Egmond geannuleerd ivm “lockdown”

13-11-2021 - Door de 'lockdown' komen de geplande inloop-inspraak sessies in Bergen (15.11) en Egmond (22.11) helaas te vervallen.
Komt u ook naar onze inloop/inspraakavond op 15 of 22 november?

Komt u ook naar onze inloop/inspraakavond op 15 of 22 november?

09-11-2021 - De nieuwe Partij ONS DORP organiseert in november in de kernen verschillende “inloop-inspraak sessies” op 8, 15 en 22 november
Lokale partijen samen verder in Partij ONS DORP

Lokale partijen samen verder in Partij ONS DORP

13-10-2021 - Naast partij Behoorlijk Bestuur Bergen heeft ook de fractie van de Bergense Gemeentebelangen zich aangesloten bij de nieuwe Partij ONS DORP.
Interview RTV80: BBB integreert in nieuwe partij i.o

Interview RTV80: BBB integreert in nieuwe partij i.o

15-09-2021 - De Bergense politieke partij Behoorlijk Bestuur Bergen integreert in de nieuwe politieke partij in oprichting van (...)
De introductie van Partij ONS DORP is met beeld en geluid opgeluisterd

De introductie van Partij ONS DORP is met beeld en geluid opgeluisterd

12-10-2021 - Een prachtige film van ONS DORP Egmond, Schoorl en Bergen. Kijk en geniet!
Ook Flessenpost uit Bergen schreef over de integratie van BBB in Partij ONS DORP

Ook Flessenpost uit Bergen schreef over de integratie van BBB in Partij ONS DORP

10-09-2021 - Artikel uit Flessenpost over de integratie van BBB in Partij ONS DORP.
Interview: Jan Houtenbos hoopt op rentree in lokale politiek via nieuwe politieke partij

Interview: Jan Houtenbos hoopt op rentree in lokale politiek via nieuwe politieke partij

03-09-2021 - Podcast: Oud-wethouder Jan Houtenbos is beschikbaar als lijsttrekker van de nieuwe politieke (...)
Video: Initiatiefnemer Henk A.J. Borst over zijn Partij I.O.

Video: Initiatiefnemer Henk A.J. Borst over zijn Partij I.O.

01-09-2021 - Interview met Henk A.J. Borst, initiatiefnemer van Partij I.O. over het nieuwe geluid van de partij.
Jan Houtenbos klaar voor terugkeer in Bergense politiek

Jan Houtenbos klaar voor terugkeer in Bergense politiek

31-08-2021 - Voormalig VVD-wethouder sluit zich aan bij nieuw op te richten lokale partij
Een nieuwe partij in de gemeente Bergen, Egmond én Schoorl?

Een nieuwe partij in de gemeente Bergen, Egmond én Schoorl?

27-08-2021 - Er hangt iets in de lucht… benieuwd? Wij hebben een nieuw geluid!
Terug