Menu

Kernwaarden

Partij ONS DORP is de partij die gelooft in een totaal ander bestuursmodel. En wel nadrukkelijk van, voor en met de inwoners. Vanuit die opvatting zijn we gestart en hebben we zoals bekend een succesvolle entree gemaakt tijdens de verkiezingen in maart 2022. Partij ONS DORP heeft de campagne gevoerd op basis van het samen met betrokken inwoners ontwikkelde verkiezingsprogramma en kwam direct als grootste partij uit de verkiezingen.

Visie

De wereld verandert in een rap tempo. Mensen laten zich niet vertellen wat ze moeten doen. Dat weten ze zelf wel. De tijd van 3-delig grijs en “bestuurders die weten wat goed voor de burger is” ligt ver achter ons.

Dat is de wereld waarmee “de gemeente” te maken heeft. En die zal zich daar op in moeten stellen. Het vraagt om een andere bestuurscultuur en verhouding met de bewoners. Andersom denken en openstaan voor sturing en zeggenschap van de bewoners. Of te wel, democratie van onderop.
In dat spanningsveld is het begrijpelijk dat er een verwijdering heeft plaatsgevonden tussen de mondige burger en de overheid. De overheid moet zich in snel tempo aanpassen (maar kan dat tempo niet bijhouden) aan de nieuwe verhoudingen. Het leidende principe van een hedendaagse overheid zou moeten zijn dat die zich in dienst stelt van de bewoners! Het is aan de bewoners en inwoners om te zeggen wat zij van hun “partij, gemeente, overheid etc.” verwachten.

Missie

Het vertrouwen van de bewoners en de relatie met de overheid moet hersteld worden. Partij ONS DORP vindt dat je als gemeente/overheid je positie en rol daarin kiest. Vanuit het principe dat de Raad en het College en het ambtenarencorps alleen leidend zijn als dat in het belang en ten behoeve van de inwoners is. De “overheid” (in dit kader een raar woord!) moet dienend zijn.
Dat zijn de principes en kaders waar langs Partij ONS DORP wil werken. Niet praten over “de burgers” of “de bevolking” dat is zo oude politiek! Partij ONS DORP, dat zijn de bewoners!

Van, voor en door de bewoners.

Onze inspanningen hebben geleid tot het introduceren van een nieuwe manier van besturen van onze mooie gemeente Bergen. Direct na de verkiezingen van maart bleek er draagvlak te zijn om te gaan werken aan de normalisering van de verhoudingen binnen de raad. De wil om niet meer tegen elkaar maar samen op te komen voor de belangen van de inwoners en ondernemers.

Ook steunden alle partijen de wens om de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden beter bij het besluitvormingsproces te betrekken. Niet tijdens de rit een raadpleging, maar aan de start. Op het moment dat alle betrokken partijen nog daadwerkelijk invloed op het voorgenomen beleid kunnen uitvoeren.

Donderdag 29 september 2022 was een historische dag in Bergen met het ondertekenen van het raadsbreed akkoord en het aantreden van een nieuw college. De strijdbijlen zijn begraven. Met elkaar gaan we met enthousiasme de weg van een raadsbreed akkoord op.

Bergen gaat politiek bedrijven zoals het hoort. Geen afspraken meer binnen een coalitie waarbij minderheidsstandpunten doorgedrukt worden om die coalitie in stand te houden.

Bij ieder voorstel kunnen er wisselende meerderheden worden gevormd. Daarnaast trekt de Raad het initiatief bij het voorstellen van beleid naar zich toe. Zoals het bij de invoering van het dualisme was bedoeld.

Doe je mee?

Laat je stem horen en help ons Partij ONS DORP blijvend een rol van betekenis te laten spelen. Word bijvoorbeeld lid of donateur. Maar ook als geïnteresseerde inwoner of sympathisant bent u van voor ons van belang. Neem contact op met Henk Borst 06 22407280 of stuur een mail naar info@partijonsdorp.nl.

Terug