Menu

Kernwaarden

Partij ONS DORP is een nieuwe partij die gelooft in een totaal ander bestuursmodel. En wel nadrukkelijk van, voor en met de inwoners. Daarom organiseert Partij ONS DORP in november inloopsessies in de diverse kernen. Om samen met de inwoners verdere invulling te kunnen geven aan ons verkiezingsprogramma.

Visie

De wereld verandert in een rap tempo. Mensen laten zich niet vertellen wat ze moeten doen. Dat weten ze zelf wel. De tijd van 3-delig grijs en “bestuurders die weten wat goed voor de burger is” ligt ver achter ons.

Dat is de wereld waarmee “de gemeente” te maken heeft. En die zal zich daar op in moeten stellen. Het vraagt om een andere bestuurscultuur en verhouding met de bewoners. Andersom denken en openstaan voor sturing en zeggenschap van de bewoners. Of te wel, democratie van onderop. 

In dat spanningsveld is het begrijpelijk dat er een verwijdering heeft plaatsgevonden tussen de mondige burger en de overheid. De overheid moet zich in snel tempo aanpassen (maar kan dat tempo niet bijhouden) aan de nieuwe verhoudingen. Het leidende principe van een hedendaagse overheid zou moeten zijn dat die zich in dienst stelt van de bewoners! Het is aan de bewoners en inwoners om te zeggen wat zij van hun “partij, gemeente, overheid etc.” verwachten.

Missie 

Het vertrouwen van de bewoners en de relatie met de overheid moet hersteld worden. Partij ONS DORP vindt dat je als gemeente/overheid je positie en rol daarin kiest. Vanuit het principe dat de Raad en het College en het ambtenarencorps alleen leidend zijn als dat in het belang en ten behoeve van de inwoners is. De “overheid” (in dit kader een raar woord!) moet dienend zijn. 

Dat zijn de principes en kaders waar langs Partij ONS DORP wil werken. Niet praten over “de burgers” of “de bevolking” dat is zo oude politiek! Partij ONS DORP, dat zijn de bewoners! 

Van, voor en door de bewoners. 

Kortom, tijd voor een nieuw geluid dus.

Doe je mee?

Laat je stem horen en help ons Partij ONS DORP blijvend een rol van betekenis te laten spelen. Word bijvoorbeeld lid of donateur. Maar ook als geïnteresseerde inwoner of sympathisant bent u van voor ons van belang. Neem contact op met Henk Borst 06 22407280 of stuur een mail naar info@partijonsdorp.nl.

Terug