Menu

Partij ONS DORP

Uit de uitslag blijkt wel dat de inwoners toe zijn aan een nieuw geluid! ONS DORP is zeer overtuigend winnaar geworden van Bergense Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het aantal behaalde zetels staat op 5. Van de inwoners die gestemd hebben gaf maar liefst 22,6% het vertrouwen aan ONS DORP. Een opmerkelijke score, waarbij we ons overigens direct de bijbehorende verantwoordelijkheden realiseren.

We hebben de wens uitgesproken dat 16 maart 2022 de geschiedenisboeken in zal gaan als het moment waarop een ware omslag in denken en doen van de lokale Bergense politiek in gang is gezet. De eerste opdracht is nu de gewenste meerderheid in de Raad bijeen te brengen. Zorgvuldigheid is hierbij leidend, ook al willen we graag snel schakelen. We zullen in staat moeten zijn om vanuit een stabiel en solide samenwerkingsverband de komende jaren belangrijke stappen te zetten. En zo snel als mogelijk de inwoners het duidelijke gevoel en ervaring te geven dat ze gezien, gehoord en beter dan ooit geserviced zullen worden.

Van deze gelegenheid maken wij, de voltallige fractie en het bestuur, graag gebruik allereerst de kiezers te bedanken voor hun vertrouwen. En de mensen en bedrijven die ons met raad en daad hebben bijgestaan te bedanken voor hun inbreng en het commitment.

Met vriendelijke groet,

Namens Partij ONS DORP

  • De inwoners van de gemeente Bergen hebben deze verkiezingen een duidelijke boodschap afgegeven: luister nou eens naar ons | Analyse zie het artikel in het Noordhollandsdagblad
  • “Winst Ons Dorp is hoopgevend voor herstel van vertrouwen in Bergense politiek” zie het artikel in Duinstreek Centraal

Bekijk onze commercial

Bekijk onze promo

We vinden het tijd voor een bestuurlijke omslag in onze gemeente.

  1. We willen een politieke stroming op gang brengen die uitgaat van het principe dat we dienend zijn aan de bewoners.
  2. Open, transparant, in overleg en samenspraak met de ideeën en opvattingen van de inwoners! Respectvol en met oog voor de menselijke maat.
  3. Een nieuw geluid, met nieuw elan, gedreven door het idee de inwoners van Bergen, Egmond en Schoorl te geven waar ze behoefte aan hebben.
  4. Geen partij met een in beton gegoten programma maar een beweging die inspeelt op het inzicht dat een betrokken bewoner een tevreden bewoner is.
  5. We hebben geen specifieke kleur, maar zijn allesbehalve kleurloos.
  6. We willen de zaken die spelen met volle overtuiging aanpakken in een continue en consequente dialoog met de inwoners.
  7. Scherp, zakelijk en met een flinke dosis gezond verstand. Praktisch, breed gedragen, betaalbaar i.c. financieel gezond. En als het een keer niet kan, dan leggen we dat uit!

Doe je mee?

Laat je stem horen en help ons Partij ONS DORP blijvend een rol van betekenis te laten spelen. Word bijvoorbeeld lid of donateur. Maar ook als geïnteresseerde inwoner of sympathisant bent u van voor ons van belang. Neem contact op met Henk Borst 06 22407280 of stuur een mail naar info@partijonsdorp.nl.